logo

PRODUCTS

产品展示

Z85胶囊充填机 

Z85胶囊充填机

 

Z85型胶囊充填机产能85,000粒/小时,可安装三个计量工作站,从而实现在同一粒胶囊内完成不同种类的药物充填。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       该机器具有的灵活多样的混合充填模式,可以实现三种物料的混合充填,除满足标准化的计量组合外,还可根据用户的要求,开发特殊的混合充填模式。